Tabor 2022 - Telegraf Philease Fogga

Jak jsme se učili Morseovu abecedu

Naši cestovatelé měli za úkol každý den odeslat ze své cesty telegram do Londýna. Nejenom že s každým telegramem získali v táborové hře „Cesta kolem světa za 80 dní“ náskok v podobě minut, ale taky se trochu naučili Morseovu abecedu a to celkem zábavnou formou.

Jedna část týmu musela telegram odvysílat a druhá jej přijmout. Přitom telegram nesměl mít méně než 10 slov :). A aby to nebylo jenom tak, vyrobili jsme si oddílový telegrafní přístroj, který dokonce simuloval šumění a jako telegrafní klíč nám posloužil opět armádní výprodej, starý klíč k RM 31, ze skladových zásob za pár stovek.

Naše telegrafní stanice

Naše telegrafní stanice

Pro kódování a dekódování se nám celkem osvědčila pomůcka v podobě jednoduché tabulky, kdy se každý znak kóduje od shora dolů, kdy bílé pole znamená tečku, šedé pole znamená čárku. Nejlépe je to vidět na obrázku níže.

Pomůcka pro kódování a dekódování Morseovy abecedy

Kartičku ve formátu A6 si můžete stáhnout tady.

A že jsme na táboře nezaháleli a telegramů bylo odesláno hodně (taky za první telegram byla prémie 10 min do celotáborové hry) dokládá část zachráněných telegramů:

Část zachráněných telegramů, některé jsou opravdu vtipné a už je přepisujeme pro založení do kroniky

Část zachráněných telegramů, některé jsou opravdu vtipné a už je přepisujeme pro založení do kroniky

Tak uvidíme, kolik si z Morseovy abecedy budeme pamatovat po prázdninách :).

Krátké video našeho telegrafu:

17.07.2022 | Tomáš Večeřa