Příprava na táborový bivak

Oddílovka - Loutí - 12.06.2021

Bivak je cizí slovo, které označuje dočasné přístřešky pro přenocování venku. Stany známe v oddíle dobře, ale bivakování bylo pro naše skauty zatím trochu cizí, tajemné a málo prozkoumané. Naši skauti si stavěli bivak poprvé v životě a někteří si jej vyzkoušeli hned na ostro. A dopadlo to dobře, protože něž ulehli, testovali svoji stavbu na odolnost proti větru a taky se na plachtu lila zkušební dávka vody. To kdyby v noci pršelo, aby viděli, kam to bude ztékat. Nic se nesmí nechat náhodě.

A taky jsme se připravovali na náš tábor na téma Japonsko tím, že si všichni vyřezali svoje vlastní hůlky na jídlo.

Náš bivak

15.06.2021 | Peter Bédi